Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Majątek

Wartość brutto składników majątku trwałego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach

  

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Stan na

31.12.2012r

 

1.

 

 

Środki trwałe

 

Grupa 4

Zespoły komputerowe

 

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

 

 

369 635,20

 

 

323 643,17

 

 

 45 992,03

 

2.

 

Pozostałe środki trwałe

 

 

202 780,93

 

3.

 

Zbiory biblioteczne

 

 

1 998 120,66

4.

Wartości niematerialne i prawne

56 804,77

 

 

RAZEM :

 

 

2 627 341,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony w tym dziale