Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy na 2010 rok

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach na 2010 rok

 

 PRZYCHODY OGÓŁEM:

 

1 645 700

DOTACJE OGÓŁEM

1 564 400

           Dotacja Miasta Skierniewice

1 511 000

           Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

39 000

           Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

           Narodowego(zakup książek)

5 800

            Dotacja Fundacji Orange

8 600

 PRZYCHODY WŁASNE:

80 100

 

- za legitymacje

7 000

- za upomnienia

13 000

- udostępnianie internetu

100

- usługi  reprograficzne

2 000

- użyczenie lokalu

55 000

- inne

1 000

PRZYCHODY FINANSOWE

          1200

- odsetki bankowe

1 200

KOSZTY OGÓŁEM:

1 684400

w tym

 

Wynagrodzenia osobowe

999 500

Składki ubezpieczenie społecznego i Fundusz Pracy

159 300

Odpis na ZFŚS

38 500

Utrzymania lokali

230 200

Zakup książek

58 200

Zakup środkówe trwałych

100

Amortyzacja środków trwałych

38 900

Zakup zbiorów muzycznych

1 800

Zakup multimediów

0

Usługi obce

86 800

Zużycie materiałów

59 100

Pozostałe koszty   

12 000