Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Plan finansowy na 2005 r.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach na 2005 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

 1 403 577

DOTACJE OGÓŁEM:

 1  379 400

           DOTACJA  MIASTA SKIERNIEWICE

 1 240 000

           Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

      28 400

           Dotacja Ministerstwa Kultury

    111 000

 PRZYCHODY WŁASNE:

      22 973

- za legitymacje

        8 211

- za upomnienia

        4 878

- udostępnianie Internetu

        4 643

- usługi ksero

        4 034

- inne

        1 207

PRZYCHODY FINANSOWE

            480

- odsetki bankowe

            480

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE             724
- dary na książki             724

KOSZTY OGÓŁEM:

 1 403 577

w tym

 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

   758 270

SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FP

   138 100

ODPIS NA ZFŚS

     26 840

UTRZYMANIE LOKALI

   178 200

ZAKUP KSIĄŻEK

     72 250

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

     18 200

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

     15 145

ZAKUP ZBIORÓW MUZYCZNYCH

       1 311

ZAKUP MULTIMEDIÓW

             66

USŁUGI OBCE

    138 325

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

      47 200

POZOSTAŁE KOSZTY   

        9 670

Strony w tym dziale