Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Strona główna BIP

Podstawowe dane

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Skierniewicach

ul. Mszczonowska 43 a
96-100 Skierniewice 

tel. (0-46) 833-69-69,
tel./fax (0-46) 833-66-97

www.mbp.skierniewice.pl 

e-mail:
bibliobus@mbp.skierniewice.pl

 NIP: 836-16-10-735
REGON: 000663150