Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Przepisy ogólne
Załącznik do
Zarządzenia Dyrektora MBP
nr 8/2010
 
R E G U L A M I N 
korzystania ze zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.

 Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1  

  1. Prawo korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach mają wszyscy obywatele.
  2. Biblioteka służy czytelnikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia czytelnikom obsługę biblioteczną i informacyjną.
  3. Zgodnie z Ustawą o bibliotekach (Dz. U. z 1997 nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
    Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne i reprograficzne.
  4. Biblioteka wypożycza do domu książki z księgozbioru Wypożyczalni, udostępnia materiały na miejscu w Czytelni, prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne oraz krótkoterminowe wypożyczenia „na noc” z księgozbioru podręcznego.

 

Strony w tym dziale