Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Przepisy końcowe

Rozdział III
Przepisy końcowe
§ 1

  1.  Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
  3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Skierniewicach.
  4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisać do księgi skarg i wniosków.

§ 3

Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta z dnia 1 września 2007 r.

Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.


Izabela Strączyńska
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Skierniewicach

Strony w tym dziale