Miejska Biblioteka Publiczna - Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Mszczonowska 43 a,  96-100 Skierniewice, Tel./fax (0-46) 833-66-97
Podstawa prawna działalności
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz.539).Nowelizacje: Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz.668; Dz. U. z 2001 r. nr 129, poz. 1440, Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984,Dz. U. z 2004 r. nr238, poz.. 2390, Dz. U. z  2006 r. nr 220, poz. 1600)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz.123, Dz. U. z 2002 r. nr 41, poz. 364,Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz.1568, nr 96, poz. 874, nr 213, poz. 2081, Dz..U. z 2004 r. nr 11, poz. 96, nr 261, poz. 2598, Dz. U. z 2005 r. nr 131, poz. 1091, nr 132, poz. 1111, Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658)
  • Uchwała nr 203/99/16 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej
  • Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.

 


 

Załączone pliki:

 

Strony w tym dziale